Voorbeelden van uitgevoerde trajecten:

  • Training Persoonlijke Effectiviteit in Sturen op Veranderingen – de Baak van VNO-NCW
  • Training Persoonlijke Strategie en Effectiviteit – Koninklijk Visio, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Provinsje Fryslân, Waterschap Aa en Maas, Gemeente Woerden.
  • Training, procesbegeleiding en coaching bij invoering van Resultaatgericht Zelfmanagement – Hermes groep.
  • Training en coaching bij Competentieontwikkeling van High-Potentials – de drie noordelijke Provincies Fryslân, Groningen, Drenthe.
  • Begeleiding van Organisatieontwikkelingstraject – Waterschap IJsselmonde.
  • Begeleiding Teamontwikkelingstrajecten – Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Verzorgingshuis Vredewold, Waterschap Aa en Maas, Provinsje Fryslân, Belastingdienst, Sint Maartenskliniek, SpgPrints B.V., Veco B.V., Woonzorgcentrum het Hooge Heem, Rijksgebouwendienst, Entréa, Moveoo, Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, Pluryn, VO-content.
  • Workshops Balans Werk-Privé, Effectieve Communicatie, Succesvol Leiderschap – Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Pluryn, Koninklijke Visio, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland.
  • Adviesvaardigheden, Conflicthantering en Onderhandelen, Samenwerken, Feedback Geven en Ontvangen, – diverse overheidsorganisaties, zorginstellingen en onderzoeksinstellingen.
  • Individuele coachingstrajecten van professionals uit diverse overheid-, profit en nonprofit organisaties.
  • Therapie en begeleidingstrajecten aan particulieren gericht op (werk)druk hanteren, profileren, relatie onderhouden, verlies verwerken, zingeving.