Samenwerken in een team geeft dynamiek

Een team is een onderdeel van de organisatiestructuur. In een team bestaat onderscheid tussen leider en leden. Daarnaast heeft een team één of meerdere doelen. Tijdens het realiseren van gezamenlijke doelstellingen ontwikkelt een team zich door aandacht te geven aan het proces. Het proces is de dynamiek tussen leider en leden en tussen de leden onderling.

Teamcoaching

Teamcoaching heeft tot doel de onderlinge samenwerking te optimaliseren. Teamcoaching geeft helderheid in de factoren die de samenwerking bepalen, zoals doel van het samenwerkingsverband, procedures waarlangs samengewerkt wordt, taken en rollen die eenieder binnen de samenwerking heeft en het proces van samenwerken.

Teamcoaching die ik bied is in de vorm van teamtraining, begeleiden van een teamdag of introduceren van intervisie.