Systeem

Je bent niet alleen een individu, je maakt ook deel uit van een groter geheel, een zogenaamd systeem, zoals je familie met ouders, grootouders en overgrootouders. Je familie is een hecht systeem, waarmee je in diepe verbondenheid bent. Persoonlijke vragen hebben ook een oorsprong in het systeem van herkomst, het familiesysteem. Door systemisch naar die vragen te kijken kunnen nieuwe inzichten en antwoorden verkregen worden.

Het systemisch werk is in ontwikkeling. Het Life Integration Process, ontwikkeld door Wilfried Nelles, is één van de ontwikkelingsrichtingen. LIP richt zich niet op de relatie tot andere mensen, plaats of rol in het systeem. Centraal staat: het leven nemen zoals het is. LIP richt zich op het innerlijk proces dat plaatsvindt door vanuit het nu, het heden, te kijken naar het verleden en dat te laten zijn. Door verschillende fasen van ons leven te integreren ѐn vanuit het diepe besef dat we het leven zelf niet kunnen bepalen, ervaren we onze kern en wordt vrijheid verkregen.

Familieopstelling

Met een familieopstelling kun je jouw persoonlijk thema in relatie brengen met de dynamiek in je familiesysteem. Uit een groep mensen plaats je representanten van jezelf en van je familieleden in de ruimte. Bijzonder is dat deze representanten plaatsvervangend waarnemen. Zij krijgen gevoelens en gedachten van de mensen die zij representeren. Hiermee wordt de lotsverbondenheid en dynamiek binnen het familiesysteem van de cliënt zichtbaar. Door posities te veranderen kan een nieuw beeld worden verkregen. Er ontstaat een nieuw beeld waarvan de ervaring versterkt kan worden door woorden uit te spreken. Deze nieuwe ervaring kan een ingang voor je bieden om je persoonlijke vraag op te lossen of te aanvaarden van hoe het is.

LIP-opstelling

In een LIP-opstelling worden verschillende levensfasen met behulp van representanten opgesteld. Door vanuit het heden waar te nemen wat zich in de verschillende fasen manifesteert, kan dat wat we in ons leven zijn tegengekomen integreren en komen we in contact met onze kern.

Persoonlijke vragen

Om vragen met behulp van een opstelling te onderzoeken is geen ervaring vereist. Op verzoek kan met behulp van een groep representanten een opstelling gemaakt worden. Familieopstellingen en LIP-opstellingen kunnen ook uitgevoerd worden zonder representanten. Uiteraard vindt de uitvoering dan op een andere wijze plaats. Dit biedt de mogelijkheid om individueel een persoonlijke vraag systemisch te onderzoeken.