Coaching is een individueel opleidingstraject

Als professional kom je vaak in contact met persoonlijke vragen en thema’s. Soms is extra aandacht voor deze vragen en thema’s nodig. Een coachtraject is een intensief traject waarin de deelnemer doelgericht werkt aan persoonlijke thema’s. Coaching doorbreekt belemmerende patronen, vergroot de oplossingsruimte en geeft professionele groei.

Thema’s die bij coaching aan bod kunnen komen zijn onder andere werkdruk, leiderschap, assertiviteit, efficiënt werken, bronnen van motivatie, zingeving.