Ontmoeten is een activiteit dat in een groot deel van de dag plaatsvindt. Niet alleen met anderen, maar ook als we alleen zijn, op onszelf, in een ruimte of buiten dan ontmoeten we. We ontmoeten onze gewaarwordingen, gedachten, dromen en ervaringen. Als we anderen tegenkomen dan worden we opnieuw gewaar, krijgen we gedachten, doen we een ervaring op en dromen we wellicht. Het bijzondere is dat we in de ontmoeting met de ander, onszelf ervaren. 
 
Het werk dat ik doe is gericht op leren en ontwikkelen. Ook dat vindt plaats in de ontmoeting. Die ontmoeting zet aan tot een nieuwe gedachte, inzicht en ervaring. De verandering die volgt uit de ontwikkeling voltrekt zich van binnenuit. En daar helpt ont-moeten, in plaats van moeten, doorgaans bij.
 

Weten, begrijpen en ervaren

Mensen reageren vaak onbewust en spontaan op situaties, maar dat betekent niet dat er geen keuzes gemaakt kunnen worden. De reactie komt voort uit de betekenis die je aan de situatie geeft. Inzicht in deze betekenis en in alternatieve reactiemogelijkheden vergroot je vrijheid en effectiviteit.

In mijn werk ga ik uit van ieders vermogen en kwaliteit om zichzelf te zijn in wisselende tijden en omstandigheden en om het eigen leven vorm te geven. Daarnaast zijn mensen in staat om te herstellen en zich te ontwikkelen en daarbij het verworvene toe te passen ten aanzien van zichzelf, de ander en de omgeving. Ieder mens heeft de kwaliteit om het eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel

Ik bied inzicht en werk met ervaring en beleving. In de ontmoeting nodig ik uit om te doen en te reflecteren. Kenmerken van mijn manier van werken zijn: zorgvuldig, persoonlijk, vanuit rust, uitnodigend, integer, creatief, enthousiast, betrouwbaar, intensief, confronterend en inspirerend.

 
Guy Honée