Een offerte beschrijft de uitvoering van het besluit om te veranderen

Training en coaching zijn succesvol als ze aan verwachtingen en afgesproken doelstellingen voldoen. Hierdoor zijn leertrajecten die ik begeleid maatwerk. De organisatie vormt de context waarbinnen het leren plaatsvindt. Voorafgaand aan een traject heb ik met u als opdrachtgever een startgesprek. In dit gesprek komen verwachtingen, doelen, werkwijze en aanpak van het traject aan bod.

Afspraken die gemaakt zijn in het startgesprek formuleer ik in een heldere offerte, die u vooraf wordt aangeboden. Hierdoor weet u precies wat u van mij kan verwachten. Aan de andere kant verwacht ik van de deelnemers dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen van hun leerproces. Vertrouwd zijn met nieuwe ervaringen is het resultaat van een leerproces.

Leertrajecten

De leertrajecten zijn gericht op de drieslag:

  • vergroten van inzicht, middels theorie, reflectie en feedback,
  • nieuwe ervaring opdoen, middels oefeningen en opdrachten,
  • beleven in de praktijk, ervaringen opdoen met het effect voor zichzelf en de ander van het nieuw geleerde in de organisatie.

De leertrajecten zijn opgezet vanuit de vooronderstelling dat gedrag voortkomt uit opvattingen en overtuigingen. Verandering van gedrag tot het gewenste gedrag komt het meest effectief tot stand door niet alleen andere vaardigheden te oefenen, maar ook onderliggende opvattingen en overtuigingen te verhelderen.