Adresgegevens

Correspondentie:

Guy Honée
Postweg 99
6523 KT Nijmegen

Telefoon: 024 – 360 15 24
Mobiel: 06 – 50 61 74 64
Email: guy@guyhonee.nl

Indien u een vraag heeft van administratieve aard dan ontvangt u binnen 5 werkdagen van mij een reactie. Mocht uw vraag een langere verwerkingstijd nodig hebben dan laat ik u weten wanneer ik uw vraag kan beantwoorden. 

Bezoek:

Kronenburgersingel 213, 6511 AR Nijmegen (kaart)
is zowel met het openbaar vervoer als eigen vervoer makkelijk te bereiken.

Klachtenregeling:

Ik ben deelnemer aan de Ethische Code Phoenix Opleidingen en de daaraan verbonden klachtenregeling. Indien u een klacht heeft dan legt u die aan mij voor en bespreken we die om het op te lossen. Komen wij er niet uit dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie door een email te sturen naar klachtencommissie@phoenixopleidingen.nl , vermeld daarin uw klacht, uw naam en e-mailadres en mijn naam en adres. Zie hier voor uitgebreide informatie over de klachtenprocedure.

 

Het bureau Guy Honée is geregistreerd in Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Guy Honée is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09155957

Privacyverklaring.

Algemene voorwaarden.

Cursus inschrijfvoorwaarden.