Trainen is leren in en van een groep

De organisatie vormt de context van de training. Het leertraject biedt ondersteuning aan de professionele ontwikkeling van de medewerker. Trainen vergroot het inzicht en ontwikkelt competenties. Hierdoor wordt de professional effectiever en efficiënter waardoor hij of zij kan blijven aansluiten bij de veranderende organisatie.

Leertraject met inhoud

Trainingen die ik geef gaan onder andere over:

  • Professioneel Communiceren, zorgen dat bedoeling en effect overeenkomen;
  • Succesvol Leiderschap, een groep leiden door de groep te dienen;
  • Persoonlijke Strategie en Effectiviteit, vrij handelen en optimaal samenwerken;
  • Sturen op Veranderingen, richting geven en richting nemen;
  • Verhalen en Metaforen, veranderen is de reis van hier naar daar;
  • Conflict Hanteren, omgaan in plaats van weggaan;
  • Balans Tussen Werk en Privé, zorg voor jezelf en zorg voor de ander;
  • Groepsdynamiek, interacties op de grenzen in de groep.