Gewenste situatie                                              

Individuele begeleiding is een prachtig middel om vanuit de bestaande situatie met vragen, problemen of klachten een gewenste situatie met antwoorden te creëren.

Individuele begeleiding kan bijvoorbeeld gaan over jezelf profileren, onderhouden van je partnerrelatie, verwerken van verlies, hanteren van (werk)druk, zingeving.

In een aantal individuele bijeenkomsten wordt doelgericht gewerkt aan

  • inzicht: bewust worden van je situatie, je vraag en de weg dat naar het antwoord leidt,
  • ervaren: ervaringen opdoen met gedrag waarmee je de gewenste situatie vorm geeft,
  • beleven: de verkregen inzichten en ervaringen beleven in je dagelijkse leven.