Workshop Authenticiteit: Core Business!

Authenticiteit is een belangrijke eigenschap om je persoonlijke en professionele leven vorm te geven. Authenticiteit wordt gevoed door het verlangen om dicht bij jezelf te staan, om eerlijk te zijn naar jezelf en naar anderen en om te doen wat je werkelijk belangrijk vindt.

Ieder mens komt oorspronkelijk en authentiek ter wereld, maar leert in het leven zich aan te passen aan de verwachtingen van de ander. Omdat we samen met anderen zijn is aanpassen nodig. Tegelijkertijd is het voor een gezond en zinvol (professioneel) leven ook nodig om trouw te zijn aan jezelf.

Om te doen wat je echt wilt, te accepteren wie en wat je bent en aan anderen te laten zien wie je echt bent, is het goed om stil te staan bij vragen als wie ben ik? wat wil ik? en waar wil ik heen? Het zijn levensvragen om dichter bij jezelf te komen.

Deze workshop biedt tijd en ruimte om stil te staan bij deze vragen en om vrijheid te creëren dichter bij je kern te komen. Authentiek zijn is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor anderen. Je bent van toegevoegde waarde in de samenwerking met anderen en je geeft aan hen met wie je samenleeft het grootste geschenk: jezelf.

Download de folder.

Doelgroep

Ieder die zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling wil verdiepen en ruimte wil bieden aan het verlangen trouw te zijn aan zichzelf, om vanuit eigen drijfveren zinvol te leven en te werken. Voor hen die op een kruispunt staan en de keuzes en mogelijkheden daarvan willen onderzoeken.

Deze inspiratiedagen richten zich op

  • zelfvertrouwen: moed hebben je zelf te tonen en keuzes te maken die jij wilt;
  • autonomie: in staat zijn je persoonlijk en professionele leven zelf vorm te geven;
  • identiteit: weten wie je bent, wat je belangrijk vindt en welke waarden je wilt leven;
  • verbondenheid: in staat zijn je persoonlijke en professionele relaties vorm te geven.

De workshop bestaat uit 2 inspiratiedagen

Dag 1 Worden wie je wilt zijn – in de ontmoeting met de ander worden we ons bewust van onze identiteit. Maar als we ons tonen dan ervaren we kwetsbaarheid en willen we ons verhullen. Deze dag gaat over jezelf ervaren en met moed en passie laten zien wie je in de kern bent.

Dag 2 Gaan naar waar je wilt zijn – persoonlijke of professionele levensdoelen nastreven vragen van ons om uit te reiken. We kunnen dan afgewezen worden, of we vinden onszelf niet loyaal aan daar waar we vandaan komen. Die risico’s vermijden we door ons in te houden of door juist hard van stapel te gaan. Deze dag gaat over je eigen weg volgen en met wilskracht en overgave daar komen waar je wilt zijn.

Opzet en werkwijze

Deze dagen zijn ervaringsgericht: korte stukjes theorie worden afgewisseld met oefeningen en reflectie. De dagen bieden ruimte om persoonlijke en professionele vragen te onderzoeken en kunnen afzonderlijk van elkaar worden gevolgd.

Kosten

Deelname aan beide dagen € 470,00. Deelname aan dag 1 of dag 2 € 235,00. Kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch en diner.

Informatie

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Deze workshop kan ook ‘in company’ worden gegeven.