• Door middel van het inschrijfformulier schrijf je je definitief in. Binnen 14 dagen na inschrijving, datum ontvangstbevestiging is bepalend, kun je de inschrijving vrijblijvend en kosteloos annuleren.
  • Na inschrijving ontvang je een factuur voor de gehele cursus. Hierbij geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Wacht met betalen op de factuur.
  • Indien je inschrijving ongedaan moet worden wordt tot een maand voor het begin van de cursus € 75,00 administratiekosten verrekend. Bij annulering in een periode van 1 maand tot 14 dagen voor aanvangsdatum wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvangsdatum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, tenzij je voor een vervanging kunt zorgen
  • Uiterlijk 14 dagen voor aanvangsdatum, wordt besloten, op basis van het aantal aanmeldingen, of de cursus doorgaat. Mocht het niet doorgaan, dan ontvang je direct bericht en wordt het reeds overgemaakte bedrag teruggestort.
  • Twee weken voor aanvangsdatum, ontvang je aanvullende praktische informatie.
  • Bij over-aanmelding wordt je op een wachtlijst geplaatst. Daarvan krijg je direct bericht en ontvang je nog geen factuur. Als er plaats vrijkomt, dan wordt je benaderd in volgorde van aanmelding.
  • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld zoals beschreven in de privacyverklaring.
  • De algemene voorwaarden van Guy Honée gelden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Centraal Gelderland onder nummer 09155957.