Tegenwoordig groeit het besef dat het vreemd is dat mensen, zodra ze op kantoor komen, precies verteld krijgen wat ze moeten doen, wanneer en hoe, terwijl daarbuiten diezelfde mensen hun eigen leven zelfstandig inrichten. Daarom zijn veel organisatieontwikkelingstrajecten gericht op vergroten van zelfstandigheid van de medewerker: volwassenheid niet alleen buiten maar ook binnen de organisatie. Toename van individuele zelfstandigheid betekent niet dat iedereen zijn of haar gang kan gaan, maar betekent meer autonomie in de samenwerking met anderen om gezamenlijke organisatiedoelstellingen te realiseren.

Als een organisatie verandert, is het natuurlijk belangrijk dat medewerkers aangesloten blijven. Daarom worden in verandertrajecten vaak diverse opleidingsprogramma’s ontwikkeld voor het gehele management en voor alle medewerkers. Want scholing is ondersteunend aan een effectieve organisatieontwikkeling. Dus, een organisatieontwikkeling, waarin de zelfstandigheid van medewerkers wordt vergroot, wordt ondersteund met een opleidingsprogramma gericht op verzelfstandiging van de individuele medewerker.

Het management wil natuurlijk dat de nieuwe koers gezamenlijk gevolgd wordt en vindt het daarom belangrijk dat iedereen het aangeboden opleidingsprogramma doorloopt. Maar als dan vanuit de bestaande organisatiecultuur gehandeld wordt, door het opleidingsprogramma voor iedereen gelijk te stellen en te verplichten, dan gaat het wringen. Want dat is handelen op een manier waar juist van afgestapt wordt. En, door een cursus gericht op vergroten van verzelfstandiging op te leggen, worden dubbele en tegenstrijdige boodschappen gegeven.  

Niet verplichten, maar wel uitleggen en motiveren. Uitleggen over wat, hoe en waarom van de opleiding. En daarmee ben je er nog niet. Ook feedback geven en op een coachende wijze motiveren en sturen. Coachend leidinggeven, een alweer wat verouderd begrip, want tegenwoordig wordt gesproken over verbindend of inspirerend leidinggeven, is zeer resultaatgericht met als belangrijk instrument: vragen stellen. Door vragen te stellen wordt de medewerker niet iets opgelegd, maar uitgenodigd om zelf na te gaan wat goed is om te ontwikkelen en waarom. Door de juiste vragen op de juiste wijze te stellen, stuurt niet alleen de manager, maar kan ook de medewerker sturen. Het betekent voor de manager wel meer tijd en inspanning leveren in vergelijking tot informeren over en aankondigen van een opleidingsprogramma op een werkoverleg of per email. En het vraagt aandacht om de goede vragen te stellen. Maar het resultaat is dat niet alleen tijdens de opleiding maar ook in de aanloop daarvan, de zelfstandigheid van de medewerker gestimuleerd wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *